The 2024-25 FAFSA लाइभ हुनुहुन्छ। यहाँ छ तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ.
कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

क्यारियर संसाधन केन्द्रहरू

वर्मोन्ट श्रम विभाग

वर्मोन्ट डिपार्टमेन्ट अफ लेबर क्यारियर काउन्सिलरसँग वस्तुतः वा व्यक्तिगत रूपमा नि:शुल्क काम गर्नुहोस्। काम खोज्ने जो कोहीले पहुँच गर्न स्रोत केन्द्रहरू प्रयोग गर्न सक्छन्:

  • कम्प्युटर र इन्टरनेट
  • शिक्षा र प्रशिक्षण बारे जानकारी
  • रोजगारदाता बारे जानकारी
  • क्यारियर निर्देशन

केन्द्रहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले तपाइँका प्रश्नहरूको जवाफ दिन र तपाइँलाई प्रक्रिया मार्फत सहयोग गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। आफ्नो स्थानीय भर्मन्ट विभाग श्रम क्यारियर केन्द्र खोज्नुहोस्।