FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Bác sĩ gây mê

Quản lý thuốc gây mê và thuốc giảm đau để kiểm soát cơn đau trước, trong hoặc sau khi phẫu thuật.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Bạn là người thích phân tích và thích điều tra, khám phá?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Tiến sỹ

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.