FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Thợ làm tủ và Thợ mộc để bàn

Cắt, tạo hình và lắp ráp các sản phẩm bằng gỗ hoặc thiết lập và vận hành nhiều loại máy chế biến gỗ, chẳng hạn như máy cưa điện, máy ghép và máy làm mộng để tạo bề mặt, cắt hoặc tạo hình gỗ hoặc để chế tạo các bộ phận cho các sản phẩm gỗ.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thực tế - dành cho những người thực tế thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Thực tế - dành cho những người thực tế, những người thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Bạn là người thực tế và thích các hoạt động thực hành và xây dựng?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Trung học + Đào tạo

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.