FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Kỹ thuật viên dinh dưỡng

Hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ ăn uống và các chương trình dinh dưỡng, dưới sự giám sát của chuyên gia dinh dưỡng. Có thể lập kế hoạch và sản xuất các bữa ăn dựa trên các hướng dẫn đã được thiết lập, dạy các nguyên tắc về thực phẩm và dinh dưỡng, hoặc tư vấn cho các cá nhân.

Yêu cầu kỹ năng

Holland Code: Social - dành cho những người quan tâm, thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác

Xã hội - dành cho những người quan tâm, những người thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác

Bạn là người xã hội và thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng liên kết

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.