So sánh các chương trình (0)

Các nhà bệnh lý học ngôn ngữ nói

Đánh giá và điều trị những người bị rối loạn ngôn ngữ, ngôn ngữ, giọng nói và sự trôi chảy. Có thể lựa chọn các hệ thống liên lạc thay thế và dạy cách sử dụng chúng. Có thể thực hiện nghiên cứu liên quan đến các vấn đề về lời nói và ngôn ngữ.

Yêu cầu kỹ năng

Holland Code: Social - dành cho những người quan tâm, thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác

Xã hội - dành cho những người quan tâm, những người thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác

Bạn là người xã hội và thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng thạc sĩ

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.