FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Vật Lý | Bằng cử nhân

Đại học Norwich

Mô tả

Đặc điểm nổi bật của nền giáo dục Norwich bao gồm học tập trải nghiệm và phát triển khả năng lãnh đạo. Do đó, Khoa Vật lý không chỉ nhấn mạnh đến công việc trong phòng thí nghiệm mà còn nhấn mạnh vào sự hợp tác giữa các bạn trong suốt chương trình giảng dạy. Các sinh viên chuyên ngành vật lý, có lợi thế về tỷ lệ sinh viên-giảng viên là 3 trên 1, phát triển mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các giảng viên cố vấn của họ, đỉnh cao là nghiên cứu ban đầu được thực hiện trong phòng thí nghiệm của khoa. Các chuyên ngành vật lý thường xuyên trình bày kết quả nghiên cứu của mình tại các hội nghị khu vực và quốc gia. Hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu của khoa bao gồm vật lý hạt, khoa học vật liệu, vật lý thiên văn và động lực học chất lỏng địa vật lý.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $260,580

 • Học phí (hàng năm) $46,860

 • Nhà ở & Bữa ăn (hàng năm) $14,680

 • Phí hỗn hợp (hàng năm) $2,880

 • Lệ phí tuyển sinh $500

 • Phí chương trình (hàng năm) $600

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Tại Norwich, 95% sinh viên của chúng tôi đã nhận được gần 130 triệu USD hỗ trợ tài chính từ tất cả các nguồn. Những nguồn này bao gồm viện trợ do Đại học Norwich tài trợ, viện trợ từ chính phủ liên bang, các cơ quan nhà nước và các hợp đồng của chính phủ.

  Pell Grant
  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Tài trợ của tổ chức
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng liên bang
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  Học bổng tổ chức
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Đăng ngày 9-11 GI Bill
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Đại học Norwich tham gia Chương trình cho vay trực tiếp liên bang của William D. Ford. Các khoản vay liên bang bao gồm các khoản cho vay được trợ cấp trực tiếp và không được trợ cấp của liên bang và các khoản cho vay trực tiếp của liên bang PLUS.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay của tiểu bang hoặc địa phương
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay khác

Các ngành liên quan

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật
 • Dịch vụ giáo dục; tiểu bang, địa phương và tư nhân