Tham gia để giành được $50: Vui lòng khám phá MyFutureVT và sau đó dành 5-10 phút khảo sát về trải nghiệm của bạn
So sánh các chương trình (0)

Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc | Bằng cử nhân

Đại học bang Vermont

Mô tả

Thiết kế và xây dựng thế giới xung quanh bạn bằng cách xem ý tưởng của bạn định hình cơ sở hạ tầng, tòa nhà và hệ thống tòa nhà. Chương trình này chuẩn bị cho bạn nhiều nghề nghiệp như kỹ sư, kiến ​​trúc sư, quản lý xây dựng hoặc nhiều vị trí khác. Bằng cử nhân này được xây dựng dựa trên các khóa học cấp bằng liên kết của chúng tôi về kỹ thuật kết cấu, Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí (HVAC), hệ thống ống nước, điện và thiết kế bền vững tích hợp. Bạn sẽ được học thực hành trong phòng thí nghiệm và hiện trường, thiết kế, phân tích và đánh giá các hệ thống tòa nhà về hình thức của chúng, việc sử dụng năng lượng, độ chắc chắn của cấu trúc và tính bền vững.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $112,376

 • Học phí (hàng năm) $9,984

 • Nhà ở & Bữa ăn (hàng năm) $12,898

 • Học phí chương trình (hàng năm) $3,696

 • Phí (hàng năm) $1,416

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Hơn 80 phần trăm sinh viên Đại học bang Vermont nhận được một số hình thức hỗ trợ tài chính. Nhóm hỗ trợ tài chính tận tâm của chúng tôi làm việc để mang lại nền giáo dục của Bang Vermont cho sinh viên từ mọi hoàn cảnh tài chính với các khoản trợ cấp, học bổng, khoản vay sinh viên, v.v. Tại đây, chúng tôi cam kết làm cho việc học của bạn ở mức hợp lý nhất có thể để bạn có thể tự tin đầu tư cho tương lai của mình và vững bước trên con đường dẫn đến sự nghiệp thành công.

  Pell Grant
  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Tài trợ của tổ chức
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng liên bang
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Đăng ngày 9-11 GI Bill
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Các khoản vay liên bang có thể được trao như một phần của gói hỗ trợ tài chính của bạn. Các khoản vay tư nhân có thể giúp bạn trang trải chi phí tham dự và yêu cầu một ứng dụng riêng. Có một số lựa chọn cho vay cho bạn và gia đình của bạn. Tất cả các khoản vay phải được hoàn trả.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay của tiểu bang hoặc địa phương
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay khác

Các ngành liên quan

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật