FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Giáo dục Trung cấp | Bằng thạc sĩ

Đại học bang Vermont

Ứng viên phải có bằng tương đương với chuyên ngành ở một trong những lĩnh vực nội dung cốt lõi. Cần phải phân tích bảng điểm để xác định xem liệu khóa học về lĩnh vực nội dung trước đó có đáp ứng tất cả các yêu cầu hay không.

Mô tả

Các Chương trình Giáo dục Trung học Cơ sở cung cấp những trải nghiệm học tập chuyên biệt và đổi mới, qua đó sinh viên sau đại học được chuẩn bị để làm giáo viên Tiếng Anh, Toán, Khoa học hoặc Khoa học Xã hội ở các lớp trung học cơ sở (Lớp 5-9). Điểm nhấn chính của chương trình là sự hiểu biết và thu hút học viên thanh thiếu niên.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $27,101

 • Học phí (tổng cộng) $27,101

 • Chi phí cho mỗi tín dụng $661

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Sinh viên tốt nghiệp thường tài trợ cho giáo dục của họ thông qua các khoản vay. Một số trợ cấp và học bổng có thể có sẵn. Vui lòng liên hệ với trường để biết thêm thông tin.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Hầu hết hỗ trợ tài chính cho sinh viên tốt nghiệp đều ở dạng các khoản vay không trợ cấp của liên bang. Bạn phải điền FAFSA tại sinh viên.gov để được xem xét.

  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay khác
  Khoản vay PLUS dành cho người tốt nghiệp trực tiếp liên bang

Các ngành liên quan

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật