FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Studio Nghệ thuật (MFA) | Bằng thạc sĩ

Đại học bang Vermont

Mô tả

Bằng Thạc sĩ Mỹ thuật của Đại học Bang Vermont có công việc tại studio và hòa mình vào cộng đồng các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Phát triển và làm chủ khả năng thể hiện nghệ thuật của bạn - đồng thời xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa sẽ hỗ trợ việc thực hành nghệ thuật suốt đời của bạn. MFA của chúng tôi có thể dựa trên khuôn viên trường, nơi cư trú thấp, từ xa hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả ba. Chúng tôi trao cho bạn sức mạnh để tạo ra sức mạnh tối đa cho tầm nhìn của bạn và đặt nghệ thuật vào trung tâm cuộc sống của bạn.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $39,660

 • Học phí (tổng cộng) $39,660

 • Chi phí cho mỗi tín dụng $661

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Sinh viên tốt nghiệp thường tài trợ cho giáo dục của họ thông qua các khoản vay. Một số trợ cấp và học bổng có thể có sẵn. Vui lòng liên hệ với trường để biết thêm thông tin.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Hầu hết hỗ trợ tài chính cho sinh viên tốt nghiệp đều ở dạng các khoản vay không trợ cấp của liên bang. Bạn phải điền FAFSA tại sinh viên.gov để được xem xét.

  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay khác
  Khoản vay PLUS dành cho người tốt nghiệp trực tiếp liên bang

Các ngành liên quan

 • Thông tin
 • Dịch vụ giáo dục; tiểu bang, địa phương và tư nhân