FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Chương trình phát triển thanh niên

Trung tâm phục hồi Lamoille

Chương trình Phát triển Thanh niên hỗ trợ những người trẻ tuổi đã từng bị Nhà nước giam giữ. Nó cung cấp cho sinh viên trực tiếp để giúp sống một cuộc sống độc lập thông qua:

  • Giáo dục và lập kế hoạch nghề nghiệp
  • Giới thiệu đến các loại hình tư vấn khác
  • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ nhà ở

Tìm hiểu thêm về Chương trình Phát triển Thanh niên tại đây.