सहायक टेक्नोलोजी कार्यक्रम

भर्मन्ट सहायक प्रविधि

Vermont Assistive Technology Program (VATP) ले सबै उमेरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विद्यालय, घर र काममा अवरोधहरू हटाउन उपकरणहरू खोज्न मद्दत गर्छ।

VATP ले तपाईंलाई राज्य भरका केन्द्रहरूमा उपकरणहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। उपकरणहरू 30 दिनको लागि उधारो पनि निःशुल्क छ।

क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रहरू बर्लिङ्गटन, वाटरबरी, रुटल्याण्ड र क्यासलटनमा अवस्थित छन्।

यहाँ थप जान्नुहोस्.
अनुवाद