Chương trình công nghệ hỗ trợ

Công nghệ hỗ trợ Vermont

Chương trình Công nghệ Hỗ trợ Vermont (VATP) giúp người khuyết tật ở mọi lứa tuổi tìm thấy các công cụ để vượt qua các rào cản ở trường học, gia đình và nơi làm việc.

VATP cho phép bạn dùng thử công cụ tại các trung tâm trên toàn tiểu bang. Thiết bị cũng được cho mượn miễn phí trong 30 ngày.

Các Trung tâm Thử đồ của Khu vực được đặt tại Burlington, Waterbury, Rutland và Castleton.

Tìm hiểu thêm tại đây.
Dịch