Barnaamijka Farsamada Gacansiinta

Farsamada Caawinta Vermont

Barnaamijka Tignoolajiyada Caawinta Vermont (VATP) wuxuu caawiyaa dadka naafada ah ee da' kasta leh inay helaan qalab ay kaga gudbaan caqabadaha dugsiga, guriga, iyo shaqada.

VATP waxay kuu ogolaanaysaa inaad tijaabiso qalabka xarumaha gobolka oo dhan. Qalabku sidoo kale waa bilaash in la amaahdo 30 maalmood.

Xarumaha Isku-dayga Gobolka waxay ku yaalliin Burlington, Waterbury, Rutland, iyo Castleton.

dheeraad ah ka baro halkan.
Translate