FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Tính bền vững, Sinh thái và Chính sách | Bằng cử nhân

Đại học Vermont

Mô tả

Chương trình Chính sách, Sinh thái và Bền vững cung cấp một khuôn khổ học thuật cho phép sinh viên theo đuổi các sở thích dự định và mới nổi của mình. Nó thu hút sinh viên xây dựng kiến ​​thức và kỹ năng ở cả khía cạnh khoa học xã hội và sinh thái của môi trường. Chương trình giảng dạy của Chương trình kết hợp các môn học từ các môn học trong và ngoài Trường Rubenstein để tạo ra một chuyên ngành riêng cho từng học sinh.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $128,976

 • Học phí (hàng năm) $16,280

 • Nhà ở & Bữa ăn (hàng năm) $13,354

 • Phí (hàng năm) $2,610

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Các khoản trợ cấp và học bổng có thể được trao từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm UVM, các tổ chức liên bang, tiểu bang và tư nhân. Tính đủ điều kiện của các khoản trợ cấp chủ yếu dựa trên nhu cầu tài chính; mặc dù bằng khen học tập và / hoặc khóa học cũng có thể được cấp.

  Pell Grant
  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Tài trợ của tổ chức
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng liên bang
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Đăng ngày 9-11 GI Bill
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Các khoản trợ cấp và học bổng có thể được trao từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm UVM, các tổ chức liên bang, tiểu bang và tư nhân. Tính đủ điều kiện của các khoản trợ cấp chủ yếu dựa trên nhu cầu tài chính; mặc dù bằng khen học tập và / hoặc khóa học cũng có thể được cấp.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay của tiểu bang hoặc địa phương
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay khác