So sánh các chương trình (0)

Khoa học Máy tính và Đổi mới | Bằng cử nhân

Cao đẳng Champlain

Mô tả

Chuyên ngành Khoa học Máy tính & Đổi mới của Cao đẳng Champlain là khởi đầu hoàn hảo cho những sinh viên hào hứng với việc tìm ra các khái niệm mới và khai thác công nghệ phức tạp để làm cho chúng hoạt động. Ngoài các khóa học chính về khoa học máy tính, chuyên ngành này bao gồm những phát triển công nghệ mới nhất. Champlain phân loại các lớp học tiên tiến này thành chuỗi các khóa học Đổi mới — một tính năng nâng cao của chương trình giúp học sinh đi đầu với các xu hướng hiện tại và dạy khả năng thích ứng khi đối mặt với các ngôn ngữ và công nghệ luôn thay đổi. Với phương pháp học tập dựa trên thực hành độc đáo của Champlain, các giáo sư cân bằng giữa lý thuyết kỹ thuật và các nghiên cứu trên lớp — bao gồm mọi thứ từ hệ thống phần mềm phức tạp đến các ứng dụng không dây nhẹ — với vô số công việc kinh nghiệm.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $242,600

 • Học phí (hàng năm) $43,800

 • Nhà ở & Bữa ăn (hàng năm) $16,330

 • Phí (hàng năm) $520

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Chi phí không bao giờ nên là một rào cản đối với giáo dục đại học. Đừng để việc thiếu tiền ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình: Cao đẳng Champlain cam kết giúp bạn tìm cách giảm thiểu chi phí bằng các khoản trợ cấp và học bổng hiện có.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Pell Grant
  trợ cấp khác
  Học bổng

 • Các khoản cho vay

  Với nhiều lựa chọn khác nhau để giảm chi phí đi học và cách thức thanh toán linh hoạt, bạn có thể mong đợi nhiều khả năng chi trả hơn và một nền giáo dục chất lượng cao sẽ không khiến ngân hàng vỡ nợ. Cao đẳng Champlain tham gia vào chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang, cho phép sinh viên vay các quỹ liên bang để giúp trang trải các chi phí giáo dục. Các khoản vay phải được sử dụng cho chi phí giáo dục. Sinh viên có trách nhiệm hoàn trả số tiền họ đã vay, kèm theo lãi suất, sau khi hoàn thành chương trình.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay tổ chức
  Khoản vay tư nhân